už od roku 1991

Chránime

našu prírodu pre budúce generácie

Pomôžeme Vám v oblasti nakladania s odpadmi a pri riešení enviromentálnych problémov.

Chránime našu prírodu
pre budúce generácie

0
km² dekontaminovanej plochy
0
km² dekontaminovanej plochy

DEKONTA a jej história

História spoločnosti

Spoločnosť Dekonta s.r.o. bola založená v júli 1995 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Jej zakladatelia sa podielali na činnosti EKO s.r.o. v ekologickej oblasti od roku 1991 a EKO – SES s.r.o. od r. 1993, kde realizovali najväčšie dekontaminačné akcie ropného znečisťenia zemín v SR na lokaliách Lešť a Sliač. 

V oblasti nakladania s odpadmi boli činní predovšetkým v zbere a zneškodňovaní opotrebovaných ropných olejov (ORO) a odpadov s obsahom polychlorovaných bifenylov (PCB).Táto činnosť sa stala neskôr základným predmetom činnosti spoločnosti Dekonta s.r.o.

na trhu už viac než

30 rokov

Zameranie
spoločnosti

1. Technické riešenie existujúcich ekologických problémov (staré ekologické záťaže, havarijné situácie)

1. Technické riešenie existujúcich ekologických problémov (staré ekologické záťaže, havarijné situácie)

1. Technické riešenie existujúcich ekologických problémov (staré ekologické záťaže, havarijné situácie)